ISASOR 2024


VII. ULUSLARARASI STRATEJİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU

VII. International Symposium on Strategic and Social Research

ISASOR VII – 2024

 DEĞİŞEN, DÖNÜŞEN DÜNYADA BİLİM VE TOPLUM

www.isasor.org

03 - 04 Ekim 2023 -  Burdur / Türkiye

Sempozyum Hakkında;

Sosyo-ekonomik, politik ve kültürel konularda sosyal bilimlerin artan önemi, olay ve olguların anlaşılıp yorumlanmasında ve geleceğe yönelik stratejilerin belirlenmesinde önemli bir yer tutmaktadır. Bu bağlamda sosyal ve eğitim bilimi alanlarında araştırma yapan bilim insanlarını bir araya gelip, bilimsel bir tartışma platformu oluşturup, disiplinler arası çalışma ortamı oluşturarak alanla ilgili deneyimlerin ve teorik ve pratikteki güncel çalışmaların paylaşılmasını sağlamak bilim insanları için önemli hedefler arasında yer almaktadır. Bu doğrultuda sosyal bilim alanlarında araştırma yapan yurt içi ve yurt dışında yer alan bilim insanlarının sempozyuma katılımlarını sağlamak ve engin bilgi ve deneyimlerini, güncel çalışmalarını, bilim dünyasında tartışmaya açmalarını sağlamak sempozyumun temel amacı olarak ön plana çıkmaktadır.

Bu kapsamda bu yıl altıncısı düzenlenecek olan Uluslararası Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Sempozyumu’nda ana tema, Göç, Sürgün ve Soykırım: Srebrenica Boşnak Soykırımı olarak belirlenmiştir. Siz değerli bilim insanlarını, 07-08 Temmuz 2023 tarihleri arasında Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı Üyesi Denis BECİROVİC, Tuzla Kantonu Hükümeti ve Tuzla Kantonu Eğitim ve Bilim Bakanlığı'nın destekleriyle Tuzla Üniversitesi/ Bosna Hersek'te düzenlenecek olan VI. Uluslararası Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Sempozyumu’na (ISASOR VI - 2023) davet etmekten mutluluk ve onur duyuyoruz.

Sempozyumda kabul edilen ve sunulan bildirilerin tam metinleri, hakemlik sürecinden geçtikten sonra ISBN'li sempozyum bildirileri kitabında yayımlanacaktır. Bütün bildiriler çift kör-hakem süreciyle değerlendirilecektir. Sempozyuma katılım ücretsizdir.

Sempozyumdaki bildiriler Boşnakça, Türkçe ve İngilizce olarak yazılabilir ve sunulabilir. Katılımcıların bildirilerini 15 dakikayı geçmeyecek süre ile sözlü olarak sunmaları beklenmektedir. Katılımcılar arzu ettikleri takdirde İnternet üzerinden Online Sunum ile katılım sağlayabileceklerdir.