ISASOR 2019


IV. ULUSLARARASI STRATEJİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU

IV. International Symposium on Strategic and Social Research

ISASOR IV – 2019

Sempozyum Ana Teması: Yerel Yönetimler, Kent, Çevre ve Ekonomi

www.isasor.org

05 - 06 ARALIK 2019 -  BURDUR / TÜRKİYE

Sempozyum Hakkında;

Sosyo-ekonomik, politik ve kültürel konularda sosyal bilimlerin artan önemi, olay ve olguların anlaşılıp yorumlanmasında ve geleceğe yönelik stratejilerin belirlenmesinde önemli bir yer tutmaktadır. Bu bağlamda sosyal ve eğitim bilimi alanlarında araştırma yapan bilim insanlarını bir araya gelip, bilimsel bir tartışma platformu oluşturup, disiplinler arası çalışma ortamı oluşturarak alanla ilgili deneyimlerin ve teorik ve pratikteki güncel çalışmaların paylaşılmasını sağlamak bilim insanları için önemli hedefler arasında yer almaktadır. Bu doğrultuda sosyal bilim alanlarında araştırma yapan yurt içi ve yurt dışında yer alan bilim insanlarının sempozyuma katılımlarını sağlamak ve engin bilgi ve deneyimlerini, güncel çalışmalarını, bilim dünyasında tartışmaya açmalarını sağlamak sempozyumun temel amacı olarak ön plana çıkmaktadır. 

Bu kapsamda bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan Uluslararası Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Sempozyumu’nda ana tema, Yerel Yönetimler, Kent, Çevre ve Ekonomi olarak belirlenmiştir. Siz değerli bilim insanlarını, 5-6 Aralık 2019 tarihleri arasında Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur Belediyesi, Romania Middle East Political and Economic Institute ve Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi öncülüğünde, Doçentlik ve  akademik teşvik yönetmeliğine uygun olarak, Burdur’da düzenlenecek olan IV. Uluslararası Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Sempozyumu’na (ISASOR IV - 2019) davet etmekten mutluluk ve onur duyuyoruz.

Sempozyumda kabul edilen ve sunulan bildirilerin tam metinleri,  hakemlik sürecinden geçtikten sonra, yeni Akademik Teşvik Yönetmeliğine uygun olarak ISBN'li sempozyum bildirileri kitabında yayımlanacaktır. Bütün bildiriler çift kör-hakem süreciyle değerlendirilecektir

Sempozyumdaki bildiriler İngilizce ve Türkçe olarak yazılabilir ve sunulabilir. Katılımcıların bildirilerini 15 dakikayı geçmeyecek süre ile sözlü olarak sunmaları beklenmektedir. Katılımcılar arzu ettikleri takdirde İnternet üzerinden Online Sunum ile katılım sağlayabileceklerdir.