V. ULUSLARARASI STRATEJİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU

V. International Symposium on Strategic and Social Research


ISASOR 2022
26-27 Mayıs 2022 Burdur/Türkiye

ISASOR 2022


V. ULUSLARARASI STRATEJİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU

V. International Symposium on Strategic and Social Research

ISASOR V – 2022

Sempozyum Ana Teması: Değişen Dünyada Ekonomi, Toplum ve Teknoloji

www.isasor.org

26 - 27 MAYIS 2022 -  BURDUR / TÜRKİYE

Sempozyum Hakkında;

Sosyo-ekonomik, politik ve kültürel konularda sosyal bilimlerin artan önemi, olay ve olguların anlaşılıp yorumlanmasında ve geleceğe yönelik stratejilerin belirlenmesinde önemli bir yer tutmaktadır. Bu bağlamda sosyal ve eğitim bilimi alanlarında araştırma yapan bilim insanlarını bir araya gelip, bilimsel bir tartışma platformu oluşturup, disiplinler arası çalışma ortamı oluşturarak alanla ilgili deneyimlerin ve teorik ve pratikteki güncel çalışmaların paylaşılmasını sağlamak bilim insanları için önemli hedefler arasında yer almaktadır. Bu doğrultuda sosyal bilim alanlarında araştırma yapan yurt içi ve yurt dışında yer alan bilim insanlarının sempozyuma katılımlarını sağlamak ve engin bilgi ve deneyimlerini, güncel çalışmalarını, bilim dünyasında tartışmaya açmalarını sağlamak sempozyumun temel amacı olarak ön plana çıkmaktadır.

Bu kapsamda bu yıl beşincisi düzenlenecek olan Uluslararası Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Sempozyumu’nda ana tema, Değişen Dünyada Ekonomi, Toplum ve Teknoloji olarak belirlenmiştir. Siz değerli bilim insanlarını, 26-27 Mayıs 2022 tarihleri arasında Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yerleşkesinde düzenlenecek olan V. Uluslararası Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Sempozyumu’na (ISASOR V - 2022) davet etmekten mutluluk ve onur duyuyoruz.

Sempozyumda kabul edilen ve sunulan bildirilerin tam metinleri, hakemlik sürecinden geçtikten sonra ISBN'li sempozyum bildirileri kitabında yayımlanacaktır. Bütün bildiriler çift kör-hakem süreciyle değerlendirilecektir

Sempozyumdaki bildiriler İngilizce, Rusça ve Türkçe olarak yazılabilir ve sunulabilir. Katılımcıların bildirilerini 15 dakikayı geçmeyecek süre ile sözlü olarak sunmaları beklenmektedir. Katılımcılar arzu ettikleri takdirde İnternet üzerinden Online Sunum ile katılım sağlayabileceklerdir.

Önemlİ Tarİhler


Önemli Tarihler

Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi Son Tarih

15 Mayıs 2022

Kabul Edilen Bildirilerin İlanı

18 Mayıs 2022

Kayıt ve Sempozyum Katılım Ücretinin Yatırılması Son Tarih

20 Mayıs 2022

Sempozyum Programının İlanı

22 Mayıs 2022

Sempozyum Günleri

26-27 Mayıs 2022

Bildiri Özet Kitabı Yayımlanması

15 Haziran 2022

Tam metinlerin Gönderilmesi Son Tarih

15 Temmuz 2022

Hakemlik Sürecinden Geçmiş

Tam Metin Bildirilerin Yayımlanması

30 Ağustos 2022             


  • brd1
  • brd2
  • brd3
  • brd4