III. ULUSLARARASI STRATEJİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU

III. International Symposium on Strategic and Social Research


ISASOR 2019
21-22 Haziran 2019 İstanbul/Türkiye

ISASOR 2019


III. ULUSLARARASI STRATEJİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU
III. International Symposium on Strategic and Social Research

ISASOR III - 2019
21 - 22 HAZİRAN 2019, İSTANBUL / TÜRKİYE

Sempozyum Hakkında;

Sosyo-ekonomik, politik ve kültürel konularda sosyal bilimlerin artan önemi, olay ve olguların anlaşılıp yorumlanmasında ve geleceğe yönelik stratejilerin belirlenmesinde önemli bir yer tutmaktadır. Bu bağlamda sosyal ve eğitim bilimi alanlarında araştırma yapan bilim insanlarını bir araya gelip, bilimsel bir tartışma platformu oluşturup, disiplinler arası çalışma ortamı oluşturarak alanla ilgili deneyimlerin ve teorik ve pratikteki güncel çalışmaların paylaşılmasını sağlamak bilim insanları için önemli hedefler arasında yer almaktadır. Bu doğrultuda Antropoloji, Arkeoloji, Coğrafya, Çalışma Ekonomisi, Edebiyat, Eğitim Bilimleri, Ekonomi, Felsefe, Finans, Hukuk, İletişim, İşletme, İstatistik, Kamu Yönetimi, Kentleşme ve Çevre Sorunları, Lojistik, Maliye, Pazarlama, Sanat Tarihi, Sigortacılık, Sosyal Hizmetler, Sağlık Hizmetleri, Sosyoloji, Spor Bilimleri, Tarih, Turizm, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret, Yönetim Bilişim Sistemleri, Gereontoloji ve diğer sosyal bilim alanlarında araştırma yapan yurt içi ve yurt dışında yer alan bilim insanlarının sempozyuma katılımlarını sağlamak ve engin bilgi ve deneyimlerini, güncel çalışmalarını, bilim dünyasında tartışmaya açmalarını sağlamak sempozyumun temel amacı olarak ön plana çıkmaktadır.  

Bu kapsamda sizleri 21-22 Haziran 2019 tarihleri arasında Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Romania Middle East Political and Economic Institute ve Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi öncülüğünde, İstanbul'daYENİ AKADEMİK TEŞVİK YÖNETMELİĞİNE UYGUN olarak düzenlenecek olan III. Uluslararası Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Sempozyumu’na (ISASOR 2019) davet etmekten mutluluk ve onur duyuyoruz.

Sempozyumda kabul edilen ve sunulan bildirilerin tam metinleri,  hakemlik sürecinden geçtikten sonra, tercihlerine göre ya, yeni Akademik Teşvik Yönetmeliğine uygun olarak ISBN'li sempozyum bildirileri kitabında yayımlanacak, ya da Uluslararası Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi’nde uluslararası makale olarak, ücretsiz yayımlanacaktır. Bütün bildiriler çift kör-hakem süreciyle değerlendirilecektir

Sempozyumdaki bildiriler İngilizce ve Türkçe olarak yazılabilir ve sunulabilir. Katılımcıların bildirilerini 15 dakikayı geçmeyecek süre ile sözlü olarak sunmaları beklenmektedir. Katılımcılar arzu ettikleri takdirde İnternet üzerinden Online Sunum ile katılım sağlayabileceklerdir.

Önemlİ Tarİhler


Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi Son Tarih

14 Haziran 2019

Kayıt ve Sempozyum Katılım Ücretinin Yatırılması Son Tarih

15 Haziran 2019

Sempozyum Programının İlanı

17 Haziran 2019

Sempozyum Günleri

21-22 Haziran 2019<

/p>

Özet Kitabı Yayınlanması

30 Temmuz 2019         

Tam Metinlerin Gönderilmesi Son Tarih

01 Ağustos 2019

Hakemlik Sürecinden Geçmiş Bildirilerin Yayımlanması

15 Eylül 2019


  • ist1
  • ist2
  • ist3
  • ist4