ÖNEMLİ TARİHLER


Önemli Tarihler

Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi Son Tarih

28 Haziran 2023

Kabul Edilen Bildirilerin İlanı

1 Temmuz 2023

Sempozyum Programının İlanı

3 Temmuz 2023

Sempozyum Günleri

7-8 Temmuz 2023

Bildiri Özet Kitabı Yayımlanması

05 Temmuz 2023

Tam metinlerin Gönderilmesi Son Tarih

30 Ağustos 2023

Hakemlik Sürecinden Geçmiş

Tam Metin Bildirilerin Yayımlanması

15 Eylül 2023