ÖNEMLİ TARİHLER


Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi Son Tarih 

28 Kasım 2019

Kayıt ve Sempozyum Katılım Ücretinin Yatırılması Son Tarih

29 Kasım 2019

Sempozyum Programının İlanı

02 Aralık 2019

Sempozyum Günleri

5-6 Aralık 2019

Özet Kitabı Yayınlanması

15 Aralık 2019

Tam Metinlerin Gönderilmesi Son Tarih

15 Aralık 2019

Tam Metin Bildirilerin Yayımlanması

29 Aralık 2019