ÖNEMLİ TARİHLER


Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi Son Tarih 

13 Kasım 2019

Kayıt ve Sempozyum Katılım Ücretinin Yatırılması Son Tarih

15 Kasım 2019

Sempozyum Programının İlanı

17 Kasım 2019

Sempozyum Günleri

22-23 Kasım 2019

Özet Kitabı Yayınlanması

06 Aralık 2019

Tam Metinlerin Gönderilmesi Son Tarih

06 Aralık 2019

Hakemlik Sürecinden Geçmiş Bildirilerin Yayımlanması

29 Aralık 2019