ÖNEMLİ TARİHLER


Önemli Tarihler

Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi Son Tarih

15 Mayıs 2022

Kabul Edilen Bildirilerin İlanı

18 Mayıs 2022

Kayıt ve Sempozyum Katılım Ücretinin Yatırılması Son Tarih

20 Mayıs 2022

Sempozyum Programının İlanı

22 Mayıs 2022

Sempozyum Günleri

26-27 Mayıs 2022

Bildiri Özet Kitabı Yayımlanması

15 Haziran 2022

Tam metinlerin Gönderilmesi Son Tarih

15 Temmuz 2022

Hakemlik Sürecinden Geçmiş

Tam Metin Bildirilerin Yayımlanması

30 Ağustos 2022