ÖNEMLİ TARİHLER


Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi Son Tarih

14 Haziran 2019

Kayıt ve Sempozyum Katılım Ücretinin Yatırılması Son Tarih

15 Haziran 2019

Sempozyum Programının İlanı

17 Haziran 2019

Sempozyum Günleri

21-22 Haziran 2019

Özet Kitabı Yayınlanması

30 Temmuz 2019         

Tam Metinlerin Gönderilmesi Son Tarih

01 Ağustos 2019

Hakemlik Sürecinden Geçmiş Bildirilerin Yayımlanması

15 Eylül 2019